Onorarii

Onorariile aferente serviciilor prestate trebuie să se negocieze liber cu fiecare client în parte în funcție de volumul și specificul activitații sale. Clienții au alegerea între a opta pentru un onorariu pe fiecare caz în parte (fix), onorariu lunar (tip abonament) și/sau onorariu de succes. Estimarea onorariului va fi una flexibila fiind prezentată beneficiarului cu buna credinta.Consultanța juridică poate fi gratuită atunci când aceasta este urmată de un proces sau o altă activitate desfășurată de către avocat în interesul clientului sau.

În principiu, onorariile vor fi stabilite în raport de:
 - dificultatea, amploarea sau durata cazului;
 - timpul și volumul de muncă necesare pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client;
 - situația financiară a clientului;
 - natura, noutatea și dificultatea cazului;
 - constrangerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acționeze pentru a asigura servicii legale performante.