Înființări Asociații și Fundații

- Asistență juridică și reprezentare în vederea înființării de ONG-uri, redactări/modificări de acte constitutive/statute și orice alte acte privind funcționarea unei ONG;
- Redactarea de hotărâri ale adunărilor generale;
- Reprezentarea membrilor la adunări generale;