Fonduri Europene

- Redactarea documentațiilor necesare pentru obținerea fondurilor nerambursabile, începand cu demararea proiectului și pâna la finalizarea acestuia, adică pâna în momentul încasarii de către beneficiar a ultimei tranșe;
- Redactarea de opinii juridice, consultanță în privința accesării fondurilor europene, cât și pe parcursul implementării în colaborare cu autoritatea de management a programului de finanțare;
- Reprezentare și asistență juridică în fața instituțiilor publice sau altei persoane fizice sau juridice private;
- Reprezentare în procedura de verificare de către Curtea de Conturi a modului de utilizare a fondurilor europene;
- Reprezentarea în litigii în fața instanțelor judecătorești (în cazul în care va fi nevoie);