Dreptul Propietății Intelectuale

- Protejarea dreptului de autor și a drepturilor conexe; 
- Îndeplinirea formalităților în fața OSIM în vederea brevetării unei invenții sau a unei mărci, sigle, însemn; 
- Întocmirea dosarului pentru OSIM; 
- Asistarea și reprezentarea în fața instanțelor de judecată în cazul în care creația, invenția, marca sau dreptul dumneavoastră de autor sunt încălcate;