Drept succesoral

- Succesiune legală, stabilire moștenitori, masă succesorala;
- Succesiune testamentară;
- Partaje succesorale, certificate de moștenitor;