Drept Comercial

- Litigii între profesioniști;
- Asistență juridică și reprezentare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului – înființări de societăți comerciale, modificări de acte constitutive și orice alte acte privind funcționarea unei societăți comerciale;
- Redactarea de contracte comerciale, cereri de chemare în judecată, notificări; 
- Asistență/negocieri cu debitorii in vederea recuperării creanțelor, redactare notificari, încheierea de tranzacții și în proceduri de conciliere prealabilă;
- Procedura insolvenței;
- Arbitraj comercial;
- Protecția consumatorului;
- Asigurări/RCA/Accidente rutiere/Daune materiale și/sau morale;