Drept civil

- Asistență juridică și reprezentare în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
- Asistență juridică și reprezentare in faza executării silite;
- Consultanță juridică și întocmire de opinii legale pe diverse probleme de drept;
- Redactare de contracte și alte înscrisuri de natură a produce efecte juridice;
- Asistență/negocieri cu debitorii în vederea recuperării creanțelor juridice, redactare notificări, încheierea de tranzacții și în proceduri de conciliere prealabilă;
- Asistență juridică și reprezentare în litigii (acțiuni de divorț, partaj, pensii de întreținere, exercitarea autorității părintești, stabilire domiciliu minor, recunoașterea ori tăgada paternității, stabilire filiație, etc); 
- Revendicări imobiliare; granituri;