Drept Administrativ si Fiscal

- Asistență juridică și reprezentare in fața autorităților publice, in proceduri administrative prealabile;
- Atacarea în contencios administrativ a actului administrativ ilegal, care a cauzat prejudicii; 
- Acționarea în justiție a autorităților administrative ale căror acțiuni sau inacțiuni (omisiuni) au provocat prejudicii;
- Redactarea de cereri și memorii către aceste autorități;
- Recuperare taxă de poluare/timbru de mediu;
- Despăgubiri ANRP;
- Plângeri contravenționale;