13 Iulie 2015

RIL admis. Soluţionarea cererii de suspendare a executării provizorii conform art. 450 NCPC.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 20 iulie 2015  a fost publicată  Decizia nr. 8/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă şi ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată.

Decizia Înaltei Curți de Casatie şi Justiţie

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursului, pronunţând următoarea soluţie:
”Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă:
– cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători;
– instanţa se pronunţă asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac”.