10 Iulie 2015

Societate de leasing. Prescripția dreptului de a solicita executarea silită împotriva fidejusorului. Contestație la executare. Admitere. (speța). Client reprezentat de Cabinetul de avocat Dragne Gheorghe.

Click aici pentru a vizualiza speța